Filmas „Laima Andrikienė: KELIAS”

O Lietuva! Manoji meile!
Bausk 
Mane, jei tarp deimantų yra 
Bent lašas kraujo. Išganyk mane, 
Jei deimantuose šviečia meilė tau.
Per amžius būk laisva, o Lietuva.
Ir būk visiems teisinga ir gera,
Kai valanda išmuš - priglausk mane.
Tau - karūna!

Šiuos žodžius pasakė Barbora Radvilaitė Juozo Grušo dramoje, tik ką karūnuota Lietuvos ir Lenkijos karaliene, laikydama karūną rankose, jau žinodama, kad ji mirtinai serga.

Šiuos žodžius aš pirmą kartą perskaičiau, kai man  buvo penkiolika ar šešiolika metų, ir jie lydi mane visą gyvenimą.

Ištrauka iš filmo „Laima Andrikienė: Kelias“

Šį filmą Laima Andrikienė skiria visiems, sutiktiems gyvenimo kelyje