Skip to main content

Vasario 16-oji Kaune, tradiciniame Ateitinininkų labdaros pokylyje

|   Susitikimai

Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Algirdo Jurevičiaus invokacija, Ateitininkų federacijos pirmininko Justino Juknio ir Kovo 11-osios Akto signatarės, Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės bei prof. Liudo Mažylio sveikinimai, dr. Vidmanto Valiušaičio pranešimas. Nuotaikingas Onutės Kolobovaitės ir Vytauto Lukočiaus koncertas, loterija, aukcionas ir, žinoma, šokiai - kaip be jų?! 
Įstabi Vasario 16-osios vakaro programa – ačiū!

**********
Laimos Andrikienės sveikinimas Vasario 16-ąją Kaune, Ateitininkų labdaros pokylyje 
2019 02 16

Švenčiame vieną iškiliausių mūsų Valstybės ir Tautos datų – Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Šiandien švenčiame ir dar vieną iškilią datą – Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Vasario 16-osios deklaracijos 70-metį.

Skaitant šios deklaracijos tekstą svarbu suvokti, kokia tikra to meto Lietuvai buvo Vasario 16-osios deklaracija, kokia gyva ir stipri jos dvasia tebebuvo ir 1949-aisiais. Kiek daug ji turėjo reikšti Lietuvos partizanų vadamas, kad 1949-aisiais, jau okupuotoje Lietuvoje, jie matė prasmę išreikšti savo tikėjimą Lietuva ir jos laisve, nors savo Vasario 16-osios deklaraciją galėjo pasirašyti tik slapyvardžiais. Kaip tie vyrai mylėjo Lietuvą ir jos laisvę, kad rizikuodami gyvybe, žiemos keliais traukė į Minaičius, kad okupuotos Lietuvos žmonėms paskelbtų: Lietuva vėl bus laisva ir demokratinė valstybė!

Jų kovos prasmės įrodymas – šiandieninė Lietuva, laisva ir demokratiška, pripažinta pasaulyje, gerbiama ir girdima Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos ir ES struktūrose. Vakar ir šiandien šimtai jaunų žmonių švenčia Tėvynės Laisvę Minaičiuose, ir tai yra geriausias atsakymas buvusiems okupantams, kieno pusėje buvo tiesa ir kas švenčia pergalę.

Laisvoje Lietuvoje jau užaugo ir savo vaikus augina karta, kuri negyveno okupuotoje Lietuvoje. Jiems gali atrodyti, kad laisvė ir taika – savaime suprantami dalykai, taip buvo, yra ir taip bus. Tačiau mes, vyresnieji lietuviai, ne iš vadovėlių žinome, kad Laisvė – tai vertybė, kurią galima prarasti, O praradus, ją atgauti kainuoja daug laiko, kančių ir aukų.

Todėl džiaukimės ir branginkime Laisvės dovaną. Didžiuokimės laisva Tėvyne ir jos žmonėmis, mūsų piliečiais. Ir tikėkime Lietuvos Laisve, visomis išgalėmis jai dirbkime, ją stiprinkime. O kritikuodami Lietuvą, kritikuokime ją mylėdami, be paniekos ir neapykantos. Tėvynė kaip motina ne visada būna jauna, graži ir stipri. Ji būna ir pavargusi, ir įskaudinta, ir serganti, bet ji – viena ir vienintelė, nepakeičiama, nenusiperkama, nereitinguojama.

Kai kam gali atrodyti, kad gyvename ramų laiką, kad Lietuvai niekas negresia. Taip nėra. Esame, veikiame globaliame pasaulyje, pilname iššūkių. Ir tai ne tik agresyvi Rusija, kurią stebime, pažįstame, matome. Tai ir ambicinga Kinija, siekianti dominuoti pasaulyje. Todėl sakau, kad Lietuvos interesas – ne tik stipri Lietuva, Lietuvos interesas – stipri Lietuva stiprioje Europos Sąjungoje. Kalbant apie iššūkius, negaliu nepaminėti iššūkių mūsų, Lietuvos ir visos Europos Sąjungos, viduje, kai turime išsaugoti ir apginti savo gyvenimo būdą, savo krikščioniškąsias vertybes – meilę, atjautą, atleidimą, solidarumą.

Mieli ateitininkai, vyresnieji ir jaunime, mūsų visų reikia Lietuvai, mūsų reikia visai Europai. Dievui, Tėvynei ir artimui atliktų darbų niekada nebus per daug. Kelkime trispalves ne tik prie savo namų, kelkime jas savo širdyse, tegul jos ten gyvena kiekvieną dieną – visada!

Su švente, mielieji! Dieve, saugok Lietuvą!
***********
Nuotraukos – Valdo Kilpio