Skip to main content

SAUSIO 13-AJAI ARTĖJANT

|   Susitikimai

Šį vakarą Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje fotomenininkų, Sibiro tremtinių brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų knygos "Fotografija. III knyga (Antigonė. Rešotai. Atminties klodai)" sutiktuvėse. 
"Partizano motina", "Paskutinė močiutės pasaka anūkams" nieko nepalieka abejingais, yra tikri ne tik šios knygos, bet apskritai lietuviškos eseistikos perlai.
Tapome dalyviais jautraus, nuoširdaus pokalbio apie Lietuvą, jos praeitį ir dabartį, meilę Tėvynei, tremtį, senąjį Lietuvos kaimą ir jo žmones, dalyvaujant vienam knygos autorių, 2018 m. nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatui Algimantui Černiauskui, Juozo Miltinio gimnazijos gimnazistams, alpinistui Vladui Vitkauskui, kun. Algirdui Daukniui, žurnalistui Valentinui Mitei, knygos leidimą parėmusiai Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei, Panevėžio miesto savivaldybės vadovams, tarybos nariams. Ačiū visiems dalyvavusiems! Ačiū bibliotekai už pastogę ir šiltą priėmimą, jos direktorei p. Jurgitai Bugailiškienei, vakaro vedėjai p. Elvyrai, ilgametei bibliotekos vadovei p. Rima Maselyte