Skip to main content

SAUSIO 13-AJĄ PASITINKANT

|   Susitikimai

Šiandien fotomenininkų, Sibiro tremtinių brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų knygos sutiktuvės Druskininkuose, dalyvaujant vienam knygos autorių, 2018 m. nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatui Algimantui Černiauskui, žurnalistui Valdas Kilpys, Ritos ir Vytauto Černiauskų iš Merkinės duetui, knygos leidimą parėmusiai Europos Parlamento narei, Kovo 11-osios Akto signatarei dr. Laimai Andrikienei, iškiliems Druskininkų miesto bendruomenės nariams - dailininkui, ilgamečiui Druskininkų M.K. Čiurlionio memorialinio muziejaus direktoriui Adelbertui Nedzelskiui, buvusiam ilgamečiui Druskininkų 1 vidurinės (dabar "Atgimimo") mokyklos direktoriui Vytautui Baziui, mokytojui Vytautui Valentukevičiui, žurnalistui Eugenijui Rutkauskui, buvusiems ir dabartiniams mokytojams, buvusiems tremtiniams - visiems gausiai susirinkusiems miesto bendruomenės nariams. 
Ačiū Aldona Dregvaite už knygos tekstų skaitymą, Druskininkų savivaldybės viešajai bibliotekai - už šiltą priėmimą ir gėles.