Skip to main content

Projekto „Raudona lieka“ kūrybinė – mokslinė konferencija skirta raudonų plytų architektūros studijoms Pakruojo rajone

|   Konferencijos

Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė pasveikino projekto Raudona lieka” kūrybinės – mokslinės konferencijos, birželio 30 dieną vykusios Linkuvos gimnazijoje, Pakruojo rajone, dalyvius.Projektas ir konferencija skirti raudonų plytų architektūros studijoms Pakruojo rajone. Šiam Šiaurės Lietuvos rajonui būdingi XIX-XX a. raudonų plytų mūriniai pastatai.Pats renginys siejamas su Europos kultūros paveldo metais. 

Europarlamentarės L. Andrikienės sveikinimo kalboje sakoma: Linkuva geografiškai yra toli nuo Briuselio ar Stasbūro, ir gali atrodyti, jog iš Europos  Parlamento Linkuvos nei matyti, nei girdėti. Tačiau taip nėra. Linkuvoje ne prie vieno pastato ar užbaigto projekto kabo lentelė su užrašu, kad projektas įgyvendintas už Europos Sąjungos lėšas. Už Europos Sąjungos lėšas sutvarkyta ir Linkuvos gimnazija, kurioje vyksta ši konferencija”.

Konferencijos moderatorė ir renginio organizatorė Izolda Žagrakalienė padėkojo europarlamentarei už dėmesį ir sveikinimo žodį. Pati Linkuvos gimnazija, jos senieji rūmai pastatyti iš raudonų plytų. Daug tokių pastatų yra Lygumų miestelyje bei Žeimelyje netoli Latvijos sienos. Raudonų plytų statiniai bei vėjo malūnai dabar dažniausiai yra apleisti, nors jie ir išskiria šį regioną iš kitų. 

Konferencijoje kalbėjęs Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Gegieckas sakė, kad Pakruojo rajonas gali didžiuotis dviem dideliais restauruotais objektais – tai Pakruojo dvaras, apjuostas mūrine raudonų plytų siena, ir Pakruojo sinagoga. Šie objektai, sakė meras, tapo rimtais traukos centrais. Tačiau to mažai. Rajonas turtingas paveldo objektais, o dauguma jų nėra tvarkomi. Trukdo lėšų trūkumas bei nuosavybės priklausomybės klausimas. Štai toje pačioje Linkuvoje nejuda į priekį senosios regulos Karmelitų vienuolyno restauracija. 1634 metais statytas vienuolynas kol kas yra apleistas, nors, mero nomone, jis galėtų tapti traukos bei kultūros centru Linkuvoje. Meras sakė, jog daug projektų taip ir nevirsta realybe dėl  centrinės valdžios nerangumo bei painių procedūrų, norint gauti finansinę paramą paveldo sutvarkymui ar restauravimui.  

Konferencijoje kalbėjęs architektas restauratorius, VGTU Architektūros fakulteto lektorius Dalius Vrubliauskas sakė, kad pradėjęs domėtis Pakruojo rajono paveldu jis tiesiog paniro į šio krašto architektūros studijas, į kurias įtraukė ir studentus. D. Vrubliauskas sakė, kad laikas yra negailestingas ir būtina gelbėti tai, ką dar galima išgelbėti. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog kai kada, tvarkant paveldo objektus, daromos grubios techninės klaidos, kurios perspektyvoje tik pablogina statinio būklę. D. Vrubliauskas pripažino, kad yra objektų, kurių išgelbėti jau neįmanoma. 

Lietuvos žydų paveldo paminklosaugininkas Martynas Užpelkis priminė, kad daug raudonų plytų namų, esančių Linkuvoje ar Žeimelyje, priklausė žydams, nužudytiems per Holokaustą. Žydų bendruomenių tuose miesteliuose nelikus, vietinių bendruomenių pareiga yra tą paveldą pažinti ir saugoti. Verta paminėti ir tai, kad konferencijos atidarymo metu skambėjo ištraukos iš G. Kanovičiaus romano Miestelio romansas", atliekamos aktorės Nomedos Bėčiūtės ir smuikininkės Ligitos Stravinskienės.

EP narės dr. L. Andrikienės biuro Vilniuje informacija