Skip to main content

Metai 2024 ir darbai įsibėgėja

|   Straipsniai
Nuotraukos autorė: Sophie Margue

Tęsiu darbą Liuksemburge, Europos Audito Rūmuose (EAR) kaip Lietuvos deleguotoji Rūmų narė. Mano atsakomybės institucijoje pasikeitė, jų padaugėjo: praėjusių metų pabaigoje pradėjau darbuotis Išorės veiksmų, saugumo ir teisingumo kolegijoje (III kolegija, kurioje norėjau dirbti nuo pat darbo EAR pradžios; pirmuosius metus dirbau V kolegijoje – Sąjungos finansavimas ir administravimas). Be to, tapau Audito kokybės kontrolės komiteto (AKKK) nare, tai yra, nuo šių metų pradžios kontroliuoju kitos kolegijos(II kolegija - Investicijos, siekiant sanglaudos, augimo ir įtraukties) kolegų darbą, jų atliekamų auditų kokybę.

Pirmasis metų mėnuo baigiasi. Neminint daugybės pasitarimų, didesnio ar mažesnio formato posėdžių EAR, sausį su misija lankiausi Briuselyje: Europos Parlamento (EP) Regioninės plėtros (REGI) komitete, dalyvaujant Europos Komisijos (DG REGIO) atstovams, pristačiau praėjusiais metais atliktą ir publikuotą ES fondų valdymo skaitmeninimo auditą (apžvalgą). Jo esmė: Europos Komisija (EK) dar 2018 m. buvo paskelbusi tikslą iki 2022 m. pabaigos tapti pilnai skaitmenine, tai yra, ES fondų valdymas turėjo būti pilnai skaitmenizuotas. Deja, jau 2022 m. viduryje EK teko pripažinti, kad tikslo iki numatyto termino pasiekti nepavyks, bet EK skaitmeninimo strategijos įgyvendinimas bus baigtas iki 2024 m. pabaigos. Šiandien galime pasakyti, kad skaitmeninimo strategijos įgyvendinimas tebėra didelė „statybų aikštelė“, ir net iki šių metų pabaigos vargu bau pavyks pasiekti numatytą tikslą. O ES biudžeto lėšos, skirtos strategijos įgyvendinimui, ne tik išnaudotos, bet prireikė naujų asignavimų. Taigi, tema jautri, įdomi, svarbi, dėmesio jai netrūksta.

Prieš pat Kalėdas teko skubiai imtis ir per sausį atlikti dar vieną svarbų darbą: ES Tarybos prašymu parengti EAR Nuomonę dėl EP ir Tarybos reglamento dėl reformų ir augimo priemonės Vakarų Balkanų valstybėms sukūrimo. Esu atsakinga už šios Nuomonės parengimą, spėjame laiku: jau vasario 1 d. šis Reglamentas bus svarstomas ES Vadovų Taryboje, kartu su mūsų parengta Nuomone. Esmė: šešioms Vakarų Balkanų valstybėms siūloma 2024-2027 m. laikotarpiui suformuoti 6 milijardų eurų paketą, skirtą reformų spartinimui ir ekonomikos augimui. Šis pasiūlymas Vakarų Balkanams artimiausioje ES Vadovų Taryboje turėtų būti svarstomas lygiagrečiai su pasiūlymu suformuoti 50 mlrd. eurų paketą Ukrainai.

Sausį baigėme dar vieną svarbų darbą, už kurį esu atsakinga, tai - Teisinės valstybės principo taikymo ataskaita.  Šiuo metu mūsų auditas verčiamas į visas ES kalbas, jo rezultatus paskelbsime vasario 28 dieną. Mūsų audito / apžvalgos objektas – Europos Komisijos ataskaita analogišku pavadinimu, paskelbta 2023 m. vasarą, taip pat visos ES valstybės narės. Kai kurias valstybes tam tikrais aspektais patyrinėjome atidžiau, tai – Danija, Ispanija, Vengrija; Bulgarija, Vokietija, Malta; Nyderlandai, Slovakija.

Atidžiai stebiu, kas vyksta Lietuvoje, Seime ir Vyriausybėje. Laukiu Seimo pavasario plenarinės sesijos pradžios, kad galėčiau Europos reikalų komitete pristatyti kelis svarbius atliktus darbus, tarp kitų – ir du pastaruosius, tik ką paminėtus.

Šiuo metu rengiamės dar vienam auditui: įvertinsime, kaip ES fondų lėšas naudoja nevyriausybinės organizacijos.

Kovą į Liuksemburgą mūsų kvietimu atvyksta LR Valstybės kontrolės delegacija, vadovaujama Valstybės kontrolieriaus Mindaugo Macijausko. Su Lietuvos kolegomis aptarsime atliekamus auditus, mūsų darbo metodologiją, artimiausių metų darbų planus. Manau, kad delegacija iš Lietuvos tikrai turės ką papasakoti mano kolegoms iš kitų šalių apie savo darbą, laukia įdomūs susitikimai ir diskusijos.

Ir, žinoma, rengiamės Lietuvos narystės ES 20-mečio minėjimams. Liuksemburge inicijuoju bent kelis renginius balandžio 29-gegužės 1 dienomis, laukiame atvykstant valstybinio choro „Vilnius“, kuris dalyvaus šiai progai skirtuose minėjimuose EAR ir Liuksemburgo kultūros centre, balandžio 30 d. EAR bus atidaryta fotomenininko Sauliaus Paukščio darbų paroda „Kaleidoskopai“, dedikuota minėtam jubiliejui, kuri veiks iki liepos 15 dienos.

Taigi, likite prisijungęJ

 

Liuksemburgas, 2024 m. sausio 26 d.