Skip to main content

Marijos radijas: Pokalbis su Europos Parlamento nare dr. Laima Andrikiene apie krikščionių persekiojimą pasaulyje bei Šventojo Sosto pastangas siekti dialogo dėl Europos ateities

|   Audio

"Marijos radijas" pokalbio pakvietė (2018 01 17) europarlamentarę Laimą Andrikienę. Jo metu išsamiai aptartos Europos Parlamento pastangos ginant religijos ir tikėjimo laisvę, EP priimami dokumentai, kurių dėmesio centre – krikščionių persekiojimas pasaulyje. Krikščionys tapo labiausiai prsekiojama religine grupe pasaulyje, ir tai negali nekelti rūpesčio, atsiranda aiškus poreikis ginti mūsų vertybes. Pokalbyje aptarta ir Šventojo Sosto bei COMECE organizuota tarptautinė konferencija "(Per)mąstyti Europą", praėjusių metų spalio pabaigoje vykusi Vatikane, jos tęsinys Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse, tolesnio dialogo svarba. Kokia yra Lietuvos žmonių, tikinčiųjų reakcija į aktualią, globalumo persunktą krikščioniškąją tematiką: imigrantus, krikščionių persekiojimus kitose šalyse, tikėjimo laisvės padėtį pasaulyje? Ar svarbu tai žinoti, apie tai kalbėti ir Lietuvoje? Šios ir kitos temos aptartos laidos metu. L. Andrikienę kalbino "Marijos radijo" bendradarbis Valdas Kilpys.