Skip to main content

Lietuvoje vieši Popiežiškojo fondo „Parama stokojančiai bažnyčiai" delegacija

|   Susitikimai

Laimos Andrikienės kvietimu Lietuvoje vieši Popiežiškojo fondo „Parama stokojančiai bažnyčiai" (angl. Aid to the Curch in Need) delegacija: Mark von Riedemann (direktorius, atsakingas už fondo viešuosius ryšius visame pasaulyje) ir Marcela Szymanski (fondo biuro ES vadovė).

Svečiai susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, LR Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutiene, Užsienio reikalų viceministru Neriu Germanu, LR Seimo Maldos grupės nariais, "Kolumbo riteriais" Lietuvoje.

Delegacija taip pat lankėsi Vilniaus Caritas, kur susitiko su Lietuvos Caritas generaline sekretore Deimante Bukeikaite, Vilniaus Caritas vadove Daiva Kunevičiene, Užsieniečių integracijos programos vadove Ilma Skuodiene.

Delegacija taip pat susitiko su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, Apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje arkivyskupu Pedro Lopez Quintana, Lietuvos vyskupų konferencijos generaliniu sekretoriumi kun. Kęstučiu Smilgevičiumi.