Skip to main content

Europos Parlamento nariai (L. Andrikienė ir kiti): Rašytinis klausimas Europos Komisijai dėl bendrovės „Gazprom“ išteisinimo vietoj sankcijų ir Europos Komisijos atsakymas (2018 07 04)

|   Klausimai

Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. P-002663/2018

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis

Jacek Saryusz-Wolski (NI), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Indrek Tarand (Verts/ALE), Claude Turmes (Verts/ALE) ir Algirdas Saudargas (PPE)

Tema:          Bendrovės "Gazprom" išteisinimas vietoj sankcijų

Iš Komisijos prieštaravimo pareiškimo dėl bendrovės „Gazprom“ įvykdyto ES konkurencijos teisės pažeidimo, kuris pateko į žiniasklaidos rankas balandžio 10 d., 2 priede pasiūlytos Komisijos ir „Gazprom“ draugiško susitarimo sąlygų matyti, kad kaltinimų bendrovei „Gazprom“ sunkumas neatitinka atlaidžios Komisijos pozicijos šios bendrovės atžvilgiu.

Rusija nuolat užsipuola Vakarų demokratijas, kišasi į rinkimų procesus ir kelia grėsmę tarptautinei tvarkai Gruzijoje, Ukrainoje, Sirijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Be to, dujotiekio „Nord Stream II“ tiesimas kelia grėsmę energijos tiekimo saugumui visame Vidurio ir Rytų Europos regione.

1.         Kodėl „Gazprom“ atveju Komisija taiko dvejopus standartus ir veiksmingai išteisina Rusijos monopolininką teikdama pasiūlymą dėl draugiško susitarimo sprendimo dėl įsipareigojimų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį, užuot taikiusi baudas pagal to paties reglamento 7 straipsnį? Kokia yra teisės tarnybų nuomonė šiuo klausimu?

2.         Kodėl Komisija nusprendė atskirti „Gazprom“ antimonopolinį teismo procesą nuo dujotiekio „Nord Stream II“ klausimo, nors žinojo, kad pastarojo tiesimas sustiprina dominuojančią „Gazprom“ poziciją ES dujų rinkoje?

3.         Kodėl Komisija į antimonopolinį procesą neįtraukė valstybių narių, kurioms „Gazprom“ taikė nesąžiningą kainodarą?

 

LT P-002663/2018 M. Vestager atsakymas Komisijos vardu (4.7.2018)

2018 m. gegužės 24 d. Komisija paskelbė, kad bendrovės „Gazprom“ įsipareigojimai yra privalomi. Įsipareigojimais atsiliepta į Komisijos susirūpinimą dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo ir sudaromos sąlygos laisvai tiekti dujas konkurencingomis kainomis Vidurio ir Rytų Europoje.

Įsipareigojimais išsklaidytas susirūpinimas dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, apie kurį bendrovei „Gazprom“ buvo nurodyta 2015 m. balandžio mėn. prieštaravimo pareiškime. Buvo susirūpinta, kad bendrovė „Gazprom“ galėjo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi aštuoniose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse narėse (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Vengrijoje) ir taip pažeisti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį. Projekto „Nord Stream 2“ Komisijos tyrimas neaprėpė.

Prieštaravimo pareiškime išdėstytos išvados, kurias Komisija buvo preliminariai padariusi tuo savo tyrimo momentu. Todėl jos nėra Komisijos galutinis vertinimas.

Renkantis tarp įsipareigojimų priėmimo ir baudos skyrimo labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Šiuo konkrečiu atveju pasirinkimas tarp dviejų galimybių priklausė nuo to, kaip veiksmingai Komisija galėtų pasiekti savo tikslą – užtikrinti laisvą dujų tiekimą Vidurio ir Rytų Europoje konkurencingomis kainomis.

Apskritai įsipareigojimai yra į ateitį orientuotas Komisijos iškeltų klausimų sprendimas. Šiuo konkrečiu atveju sprendimu dėl įsipareigojimų pašalinamos ir dabartinės, ir būsimos konkurencijos problemos.

„Gazprom“, kaip ir bet kuri kita ES teritorijoje veikianti bendrovė, turi užtikrinti, kad visa jos verslo praktika visiškai atitiktų ES taisykles. Šis principas galioja ir infrastruktūros projektams, tokiems kaip „Nord Stream 2“.