Skip to main content

„Druskonis“: Druskininkai tarptautiniame piligrimų kelyje

|   Straipsniai

Birželio 24-ąją, po sekmadienio šv. Mišių, į tikinčiuosius Druskininkų bažnyčioje kreipėsi europarlamentarė Laima Andrikienė, pristatydama šv. Jokūbo piligrimų kelius Lietuvoje, į kurių maršrutą įtraukti ir Druskininkai. Ji papasakojo, kad Europos Tarybos sprendimu šv.Jokūbo kelias, kuriuo piligrimai eina nuo ankstyvųjų viduramžių, paskelbtas pirmuoju Europos kultūros keliu. Krikščioniškosios Europos žemėlapyje šv. Jokūbo atšakos išsidriekusios ir per Lietuvą, tad po Nepriklausomybės atgavimo, globojant Vilniaus arkivyskupui metropolitui G. Grušui, pritariant Vyriausybei, kartu veikiant savivaldybėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, Lietuvoje keturis tarptautinius šv. Jokūbo piligrimų kelius sertifikavo Europos tarybos kultūros kelių institutas. Į vieną iš jų vadinamą Vilniaus kelią įtraukti ir Druskininkai kartu su netoliese esančiais: Merkine, Liškiava, Veisiejais. Turime ir vieną vidaus kelią – šv. Jokūbo bažnyčių žiedą, jungiantį visas 11 Lietuvoje esančių šv, apaštalo Jokūbo bažnyčių. Jau 5-eri metai šiais keliais pėsčiomis ar dviračiais keliauja piligrimai. Specialiuose šv. Jokūbo kelio piligrimų pasuose galima atsižymėt, kiek atkarpų įveikta. Tradicinėmis tapo šv. Jokūbo kelių jaunųjų ambasadorių estafetės gegužės – birželio mėnesiais. Anot europarlamentarės L. Andrikienės, kilusios iš Druskininkų, piligrimystė – tai geriausias būdas pažinti Europą ir suvokti jos bendrystę, pagrįsta krikščioniškosiomis vertybėmis. Mūsiškiai piligrimų keliai, vedantys link ispaniškojo šv. Jokūbo kelio, tai istorijos, architektūros, muzikos paveldo ir tradicijų pažinimas bei suvokimas. Tai dvasinis kelias į save.

    Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos valdybos pirmininkas Valdas Kilpys Druskininkų bažnyčioje informavo, kad daugiau nei 600 jaunų žmonių jau įveikė savo maršrutą ir gavo tai liudijantį sertifikatą. Jis priminė, jog 2014 m. susikūrusi šv. Jokūbo kelio draugų asociacija pirmoji Lietuvoje ėmėsi nelengvo darbo detalizuoti dar 1987 m. Europos Tarybos priimtoje Deklaracijoje nubrėžtas ispaniškojo kelio atšakas, kurios kerta mūsų šalį. Nepriklausomybės akto signatarės L. Andrikienės inicijuota ir išleista daili knyga apie Lietuvos šv. Jokūbo bažnyčias, sukurti vieningo pavyzdžio piligrimo pasai, kurie pagaminti remiantis LR Vyriausybės nutarimu, solidžiais keraminiais ženklais pažymėtos šv. Jokūbo titulo šventovės, galiausiai susibūrė neabejingų piligrimystės idėjoms žmonių bendrija, kuri ir iškėlė idėją apie būtinybę įteisinti savo veiklos rezultatus tarptautiniu mastu. Taip radosi dar viena, šiuo metu net 22 savivaldybes po šv. Jokūbo ženklu susibūrusi asociacija, kuri tapo visos Europos šv. Jokūbo asociacijų bendruomenės nare.

    Dr. L. Andrikienė Druskininkų parapijos klebonui Kęstučiui Masevičiui įteikė šv. Jokūbo kelio regalijas. Tarėsi dėl šv. Jokūbo kelio pažymėjimo Druskininkuose, juolab kitose vietovėse tai liudija bronzinės kriauklės senamiesčio grindinyje ar keraminės plokštės prie šventovių, parapijų ar bendruomenės namų.

Po šv. Jokūbo kelių pristatymo Druskininkų bažnyčioje dr. L. Andrikienė ir V. Kilpys buvo pakviesti į Druskininkų parapijos namus, kur buvo atidaryta vaikų lopšelio-darželio „Žibutė“ grupės „Kregždutė“ piešinių paroda „Metų laikai“. Jų auklėtoja Ramutė Jonavičienė išsamiai papasakojo, kaip noriai vaikai šiuos originalius darbus kūrė, dailės mokytoja Neringa Akstinienė – kaip jiems piešti talkino.

„Druskonio“ inf.