Dalintis: Facebook

BLOG'o įrašas

2017-05-01 10:03 Paskelbta: 261 d.

Prieš trylika metų šią dieną – 2004 05 01 – Lietuva tapo ES nare

Gairė: BLOG'as

Lygiai prieš 13 metų šią dieną, 2004 m. gegužės 1-ąją, Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Kartu su Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Malta, Kipru, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija. Lietuvos kaip ir kitų paminėtų valstybių jau niekaip nepavadinsi naujosiomis ES narėmis  Ir nevadina 

Šiandien Europos Sąjunga kitokia lyginant su 2004-ųjų ES. Ne tik todėl, kad po mūsų į ES dar įsijungė Rumunija, Bulgarija ir Kroatija. O Jungtinė Karalystė traukiasi iš ES. O Airija ir JK priklausanti Š. Airija galvoja apie susivienijimą į vieną valstybę, ir tai garantuotų Š. Airijai pasilikimą ES. O Škotija atkakliai juda link nepriklausomybės ir narystės ES. O Turkija, kuri vis dar buvo laikoma ES kandidate, praranda tą statusą. Nesakau, kad visam laikui tik todėl, kad "niekada nesakyk – niekada"  Turkijai bus pasiūlyta partnerystė su ES, gal būt – privilegijuota, bet tikrai ne narystė. Priežasčių tiek daug, kad čia net nebandysiu vardinti. Bet kitaip ir būti negali: ES – gyvas organizmas, augantis, besikeičiantis. 

Pradedame 14-uosius narystės ES metus. Medaus upių nebus, bet judėsime pirmyn. 

Ir dar apie Turkiją: kai 2004 m. gruodį Europos Parlamente balsavome dėl ES derybų su Turkija starto – uždegti žalią šviesą deryboms ar ne – mūsų su prof. V. Landsbergiu nuomonės išsiskyrė: aš balsavau prieš, jis balsavo už. Mano pozicija buvo tokia (beje, tokia išliko iki dabar): Turkijai, mūsų partnerei NATO ir apskritai svarbiai šaliai geopolitine prasme, siūlyti ne narystės derybas, o privilegijuotą partnerystę su ES. 

Mūsų – didžiausioje EP – frakcijoje nuomonės skyrėsi taip kardinaliai, kad negalėjome pasiekti sutarimo šiuo klausimu, todėl buvo nuspręsta balsuoti laisvai. 

Tuomet, 2004-ųjų gruodį, V. Landsbergis po balsavimo priėjęs man sako: manau, klystate, ponia Laima. Aš jam: manau, Jūs klystate, profesoriau, o apskritai gyvenimas parodys, kas buvo teisus. 

Narystės šalininkai nežymia persvara laimėjo balsavimą, derybos prasidėjo. Per trylika metų jos netoli pasistūmėjo nuo startinių pozicijų, prieš keletą metų apskritai buvo užšaldytos. O dabar vėl sugrįžtame ten, kur buvome.

Ar tuos trylika metų turėtume vertinti kaip prarastus – tikrai ne, santykiai su Turkija, nors nelengvi, buvo palyginti geri. Ar būtų buvę dar geresni, jei mus būtų siejusi privilegijuotos partnerystės sutartis – kas dabar pasakys?

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Vidas, 01-05-17 11:15:
Ne, ne! Turkijos tikrai nenoriu matyti ES nare. Jau labai daug būtų jiems partnerystės statuso suteikimas.

Laima Andrikienė Twitter

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.