Mokslinė monografija "Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos"

Mokslinė monografija Pagrindinis mokslinės monografijos tikslas – kompleksinė lobistinės veiklos teorinė ir metodologinė analizė. Monografijoje siekiama: 1) teoriškai ir metodologiškai pagrįsti šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijas; 2) išanalizuoti lobistinės veiklos ypatumus Lietuvoje ir pasaulyje; 3) parodyti lobizmo taikymo poreikį, lobistinės veiklos galimybes ir metodus; 4) atskleisti lobizmo įtaką politinių procesų raidai ir demokratijos plėtrai Lietuvos euro–ir transatlantinės integracijos kontekste; 5) apžvelgti lobizmo teisinio reglamentavimo pagrindus; 6) išanalizuoti interesų grupių komunikacijos teorines prielaidas ir veiklos metodus; 7) atskleisti interesų grupių galios veiksnius; 8) apžvelgti interesų grupių raidą, jų strategiją ir taktiką, interesų grupių ir politinės sistemos sąveikas; 9) aptarti postmodernųjį lobistinės veiklos žinojimo kontekstą.

 Atidaryti formatu pdf (694KB)

Laima Andrikienė Twitter

15min video konferencijoje – Laima Andrikienė. Apie Brexit, ES-Rusijos santykius ir kt. 2017-03-20
 

EP narė Laima Andrikienė 2017 02 17 15min video konferencijoje.
 

EP narė Laima Andrikienė 2016 12 20 DELFI TV rengtoje video konferencijoje kalbėjo aktualiausiomis užsienio politikos, tarptautinės prekybos temomis, aptarė ES ir pasaulį kamuojančias geopolitines problemas.

Tarptautinę žmogaus teisių dieną dr. Laima Andrikienė LTV laidoje "Labas rytas, Lietuva". 2016 12 10

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.