L. Andrikienės kalba debatuose dėl apsaugos nuo importo dempingo kainos ir subsidijuoto importo iš Europos Bendrijos narėmis nesančių valstybių

Flash is required!

EP plenarinė sesija
Strasbūras,
2014 vasario 4 d.
 

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegai Christopher Fjellner, šio svarbaus pranešimo autoriui, už bendradarbiavimą ir pastangas pasiekti daugumai priimtino kompromiso.

Kaip Lietuvos atstovė pastebėsiu, kad Lietuvos gamintojai stipriai palaiko Europos Komisijos teisinę iniciatyvą modernizuoti Bendrijų prekybos apsaugos priemones.

Esu visiškai įsitikinusi, kad aktyviai ir atvirai prekybai būtinos efektyvios priemonės kovai su nesąžiningos prekybos apraiškomis, žalinga dempingo ar subsidijavimo praktika.

Pastebėsiu, kad pagrindinės nesąžiningos prekybos priežastys yra dirbtinai iškreipiami žaliavų ir energetinių išteklių kaštai. Šiame kontekste žemesnių muitų taisyklės – lesser duty rule – teikiamo pranašumo panaikinimas yra ypatingai svarbus. Tai aktualu ir Lietuvos gamintojams, chemijos, trąšų, plastiko ir kitoms šakoms, kurie kenčia dėl, pavyzdžiui, Rusijos taikomų žaliavų eksporto muitų arba dvigubos dujų kainodaros.

Svarbu ir antidempingo bei antisubsidijų tyrimų trukmės sutrumpinimas. Akivaizdu, kad nesąžininga prekyba neleidžia visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodų žaidimo taisyklių, ir tuo tiesiogiai kenkia ES įmonių konkurencingumui. Sistemos modernizavimas negali būti atliekamas ES pramonės interesų sąskaita, ir jis neturėtų vesti į šiuo metu galiojančios sistemos silpninimą.

Aš pilnai remiu Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto poziciją šiuo klausimu, išreikštą sausio 21 d. balsavimu, ir raginu kolegas rytoj balsuojant atmesti visas naujas pataisas. Linkiu greitos ir sėkmingos trišalių derybų pabaigos.

Video įrašą galima žiūrėti čia.
 

Laima Andrikienė Twitter

Bernardinai.lt QUO VADIS, EUROPA? Keturi klausimai Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei. 2017 09 22

Gruzijos 1TV: Reportažai iš EP apie rekomendacijas dėl Rytų partnerystės politikos.
 L. Andrikienė. 2017 09 18

L. Andrikienės sveikinimas Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazijai. 2017 09 15

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie padėtį Venesueloje. 2017 09 12

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie Turkijos ir Europos Sąjungos santykius. 2017 09 12

L. Andrikienė: Ko tikiuosi iš EK pirmininko J.-C. Juncker'io metinio pranešimo, 2017 09 09

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.