L. Andrikienės kalba debatuose dėl apsaugos nuo importo dempingo kainos ir subsidijuoto importo iš Europos Bendrijos narėmis nesančių valstybių

Flash is required!

EP plenarinė sesija
Strasbūras,
2014 vasario 4 d.
 

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegai Christopher Fjellner, šio svarbaus pranešimo autoriui, už bendradarbiavimą ir pastangas pasiekti daugumai priimtino kompromiso.

Kaip Lietuvos atstovė pastebėsiu, kad Lietuvos gamintojai stipriai palaiko Europos Komisijos teisinę iniciatyvą modernizuoti Bendrijų prekybos apsaugos priemones.

Esu visiškai įsitikinusi, kad aktyviai ir atvirai prekybai būtinos efektyvios priemonės kovai su nesąžiningos prekybos apraiškomis, žalinga dempingo ar subsidijavimo praktika.

Pastebėsiu, kad pagrindinės nesąžiningos prekybos priežastys yra dirbtinai iškreipiami žaliavų ir energetinių išteklių kaštai. Šiame kontekste žemesnių muitų taisyklės – lesser duty rule – teikiamo pranašumo panaikinimas yra ypatingai svarbus. Tai aktualu ir Lietuvos gamintojams, chemijos, trąšų, plastiko ir kitoms šakoms, kurie kenčia dėl, pavyzdžiui, Rusijos taikomų žaliavų eksporto muitų arba dvigubos dujų kainodaros.

Svarbu ir antidempingo bei antisubsidijų tyrimų trukmės sutrumpinimas. Akivaizdu, kad nesąžininga prekyba neleidžia visiems rinkos dalyviams užtikrinti vienodų žaidimo taisyklių, ir tuo tiesiogiai kenkia ES įmonių konkurencingumui. Sistemos modernizavimas negali būti atliekamas ES pramonės interesų sąskaita, ir jis neturėtų vesti į šiuo metu galiojančios sistemos silpninimą.

Aš pilnai remiu Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto poziciją šiuo klausimu, išreikštą sausio 21 d. balsavimu, ir raginu kolegas rytoj balsuojant atmesti visas naujas pataisas. Linkiu greitos ir sėkmingos trišalių derybų pabaigos.

Video įrašą galima žiūrėti čia.
 

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.