Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-05-05 21:45 Paskelbta: 141 d.

Europos Parlamento darbotvarkėje – privačios saugos kompanijos ir jų veiklos reglamentavimas

Gairė: Darbas EP, Straipsniai, interviu, Pranešimai spaudai

ES valstybėse narėse įsteigtos privačios apsaugos bendrovės turi laikytis atsakomybės, skaidrumo, darbuotojų stebėsenos ir prievolės pranešti apie įvykdytus pažeidimus reikalavimų, jos negali dalyvauti atviruose karo veiksmuose išskyrus būtinąją savigyną. Taip apriboti privačių apsaugos bendrovių veiklą siūlo Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto bei Saugumo ir gynybos pakomitečio europarlamentarai. Šio pasiūlymo rengime dalyvavo ir didžiausiai Europos Parlamento - Europos liaudies partijos (EPP) - frakcijai atstovavo Lietuvos europarlamentarė Laima Andrikienė.

„Saugumui Europos Sąjungoje ir už jos ribų užtikrinti vis dažniau pasitelkiamos privačios saugos kompanijos. Jų veikla plečiasi dideliais mastais, tačiau bendrovių atsakomybės, skaidrumo, paslaugų teikimo reglamentavimas iki šiol žymiai skiriasi tarp ES valstybių narių, be to, apskritai yra nepakankamas. Todėl būtina nustatyti vieningas teisines normas ir Europos Sąjungos lygiu reglamentuoti privačių saugos kompanijų veiklą“, - pažymėjo L. Andrikienė.

Europos Sąjungoje veikia apie 40 000 privačių saugos kompanijų, jose dirba daugiau nei 1,5 mln. apsaugos darbuotojų, ir šie skaičiai toliau auga. Privačių saugos tarnybų paslaugomis naudojamasi tiek civilinėse, tiek karinėse saugumo ir gynybos misijose, siekiant užtikrinti ES delegacijų saugumą ir remti humanitarinės pagalbos veiklą, kompensuojant pajėgumų trūkumą dėl sumažėjusių ginkluotųjų pajėgų.

Darbo su privačiomis saugos tarnybomis patirtis atskleidė dideles šių bendrovių atskaitomybės spragas, ypač kai jomis buvo pasikliaujama operacijose, kuriose žuvo žmonės. Siekis ateityje išvengti neigiamo poveikio tarptautinės bendruomenės pastangoms suvaldyti ginkluotus konfliktus užsienio šalyse paskatino Europos Parlamentą imtis iniciatyvos peržiūrėti jų veiklą bei atsakomybę reglamentuojančius teisės aktus bei pasiūlyti sprendimus efektyviam reglamentavimui.

„Negalime leisti, kad privačios saugos kompanijos, kurios įgauna vis didesnių galių, ir toliau veiktų nebaudžiamos už padaromus nusižengimus. Turi būti užtikrintas jų veiklos skaidrumas. Europos Sąjunga privalo turėti aiškius standartus, taikomus privačioms saugos kompanijoms“, - pabrėžė europarlamentarė L. Andrikienė.

Europarlamentarai siekia sukurti visoje Europos Sąjungoje galiojančias taisykles, kurios reglamentuotų privačių saugos tarnybų veiklą. Jų įsitikinimu, privačių bendrovių paslaugos turėtų apsiriboti tik asmenų ir objektų apsauga bei logistine parama ES vadovaujamoms karinėms operacijoms. Be to, tokioms apsaugos užduotims užsienyje turi būti leidžiama samdyti tik Europos Sąjungoje registruotas bendroves, atitinkančias nustatytus europinius šioms tarnyboms taikomus standartus.

Europos liaudies partijos (ELP) grupės Europos Parlamente pranešimas spaudai

www.eppgroup.eu/press-release/EP-darbotvark%C4%97je-%E2%80%93-priva%C4%8Dios-saugos-kompanijos


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Ukrainoje, 07-05-17 10:57:
kiekvienas save gerbiantis oligarchas turi asmeninę privačią kariuomenę. Visokie kolomoiskiai ir į juos panašūs, bent keturios kariuomenės tikrai yra. Jos ten ir vadinamos kariuomenėmis, nors iš tiesų jos yra niekas kitas, kaip privačios karinės apsaugos tarnybos, kuriose – tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių buvusių kariškių ar karo meną išmanančių vyrų ir moterų. O Rusija Rytų Ukrainą užėmė, panaudodama žaliuosius žmogeliukus, kurių karinės uniformos – taip pat be skiriamųjų ženklų, suprask, nežinia, kieno jie ir kas jie. Taigi, ir jokios atsakomybės. Kas gali garantuoti, kad jie nepasirodys bet kur kitur? Tam reikia būti pasiruošus visais požiūriais.

Blackwater, 07-05-17 10:45:
JAV yra vienas žinomiausių pavyzdžių pasaulyje, jei kam neaišku, apie ką kalbama. Joje dirba daug buvusių CŽV ir Pentagono pareigūnų. Ši kompanija – tur būt didžiausia privati karinė apsaugos kompanija, jai patikėta saugoti JAV oficialius asmenis (ir ne tik JAV) konfliktų zonose. 2003 m. jai buvo patikėta saugoti ir civilinį administratorių Irake bei JAV ambasadą Irake – didžiausią JAV ambasadą pasaulyje. Tačiau kai 2004 m. Irake buvo apšaudyti ir nukauti keturi šios kompanijos darbuotojai amerikiečiai, apie tai delsta pranešti visuomenei. Kodėl? Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kad šių kompanijų veiklai stinga skaidrumo ir atskaitomybės. ES valstybėse narėse – ne ką geriau, o šis verslas plečiasi, nes tai – labai pelningas verslas.

Vidas, 06-05-17 22:46:
Oho, 40000 privačių saugos tarnybų veikia ES ir nėra jų veiklą reglamentuojančių taisyklių! Tai Lietuva galėtų būti pavyzdžiu, kaip susitvarkyti su šiomis tarnybomis.

Raimundas, 06-05-17 21:56:
Sprendžiama labai aktuali problema. Keista, kad iki šiol nieko nebuvo priimta, nebuvo nustatyta jokių taisyklių šioms saugos tarnyboms.
Sėkmės šiame svarbiame darbe Jums p. Laima.

Modestas, 06-05-17 20:02:
Neabejoju, jog tokios "saugos kompanijos" veikia Ukrainoje Rusijos naudai. Jų aiškus reglamentavimas bei nuosekli stebėsena turi būti įgyvendinta kuo skubiau, neaišku kiek ir kokios žalos gali pridaryti. Privačios kompanijos labai greit gali būti nupirktos, papirktos ir t.t., itin blogiems tikslams. Tikrai palaikau ir pritariu tokių kompanijų reglamentavimui. Įdomu kokia situacija Lietuvoje...

Laima Andrikienė Twitter

Bernardinai.lt QUO VADIS, EUROPA? Keturi klausimai Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei. 2017 09 22

Gruzijos 1TV: Reportažai iš EP apie rekomendacijas dėl Rytų partnerystės politikos.
 L. Andrikienė. 2017 09 18

L. Andrikienės sveikinimas Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazijai. 2017 09 15

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie padėtį Venesueloje. 2017 09 12

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie Turkijos ir Europos Sąjungos santykius. 2017 09 12

L. Andrikienė: Ko tikiuosi iš EK pirmininko J.-C. Juncker'io metinio pranešimo, 2017 09 09

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje apie Europos darnaus vystymosi fondą,
2017 07 05

Laima Andrikienė apie Estijos pirmininkavimą ES Tarybai radijo stoties FM99 laidoje, 2017 07 05

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie ES ir Kubos santykius. 2017 07 04

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie ES strategiją dėl Sirijos. 2017 05 16

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje.
2017 05 16

Laima Andrikienė apie ES-Rusijos santykius. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie ES vienybę. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie Brexit'ą. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie Kinijos Šilko kelio – Ekonominio diržo strategiją. LETA, 2017 04 04

L. Andrikienė apie antrąjį Transatlantinį forumą už vertybes. Briuselis, 2017 04 12 

Lietuvos balsas Europoje. Laima Andrikienė – Žinių radijo laidoje "Lyderio dilema". 2017 04 18
 

15min.lt video konferencijoje – Laima Andrikienė. 2017 03 20
 

15min.lt video konferencijoje – EP narė Laima Andrikienė. 2017 02 17
 

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.