Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-05-05 21:45 Paskelbta: 259 d.

Europos Parlamento darbotvarkėje – privačios saugos kompanijos ir jų veiklos reglamentavimas

Gairė: Darbas EP, Straipsniai, interviu, Pranešimai spaudai

ES valstybėse narėse įsteigtos privačios apsaugos bendrovės turi laikytis atsakomybės, skaidrumo, darbuotojų stebėsenos ir prievolės pranešti apie įvykdytus pažeidimus reikalavimų, jos negali dalyvauti atviruose karo veiksmuose išskyrus būtinąją savigyną. Taip apriboti privačių apsaugos bendrovių veiklą siūlo Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto bei Saugumo ir gynybos pakomitečio europarlamentarai. Šio pasiūlymo rengime dalyvavo ir didžiausiai Europos Parlamento - Europos liaudies partijos (EPP) - frakcijai atstovavo Lietuvos europarlamentarė Laima Andrikienė.

„Saugumui Europos Sąjungoje ir už jos ribų užtikrinti vis dažniau pasitelkiamos privačios saugos kompanijos. Jų veikla plečiasi dideliais mastais, tačiau bendrovių atsakomybės, skaidrumo, paslaugų teikimo reglamentavimas iki šiol žymiai skiriasi tarp ES valstybių narių, be to, apskritai yra nepakankamas. Todėl būtina nustatyti vieningas teisines normas ir Europos Sąjungos lygiu reglamentuoti privačių saugos kompanijų veiklą“, - pažymėjo L. Andrikienė.

Europos Sąjungoje veikia apie 40 000 privačių saugos kompanijų, jose dirba daugiau nei 1,5 mln. apsaugos darbuotojų, ir šie skaičiai toliau auga. Privačių saugos tarnybų paslaugomis naudojamasi tiek civilinėse, tiek karinėse saugumo ir gynybos misijose, siekiant užtikrinti ES delegacijų saugumą ir remti humanitarinės pagalbos veiklą, kompensuojant pajėgumų trūkumą dėl sumažėjusių ginkluotųjų pajėgų.

Darbo su privačiomis saugos tarnybomis patirtis atskleidė dideles šių bendrovių atskaitomybės spragas, ypač kai jomis buvo pasikliaujama operacijose, kuriose žuvo žmonės. Siekis ateityje išvengti neigiamo poveikio tarptautinės bendruomenės pastangoms suvaldyti ginkluotus konfliktus užsienio šalyse paskatino Europos Parlamentą imtis iniciatyvos peržiūrėti jų veiklą bei atsakomybę reglamentuojančius teisės aktus bei pasiūlyti sprendimus efektyviam reglamentavimui.

„Negalime leisti, kad privačios saugos kompanijos, kurios įgauna vis didesnių galių, ir toliau veiktų nebaudžiamos už padaromus nusižengimus. Turi būti užtikrintas jų veiklos skaidrumas. Europos Sąjunga privalo turėti aiškius standartus, taikomus privačioms saugos kompanijoms“, - pabrėžė europarlamentarė L. Andrikienė.

Europarlamentarai siekia sukurti visoje Europos Sąjungoje galiojančias taisykles, kurios reglamentuotų privačių saugos tarnybų veiklą. Jų įsitikinimu, privačių bendrovių paslaugos turėtų apsiriboti tik asmenų ir objektų apsauga bei logistine parama ES vadovaujamoms karinėms operacijoms. Be to, tokioms apsaugos užduotims užsienyje turi būti leidžiama samdyti tik Europos Sąjungoje registruotas bendroves, atitinkančias nustatytus europinius šioms tarnyboms taikomus standartus.

Europos liaudies partijos (ELP) grupės Europos Parlamente pranešimas spaudai

www.eppgroup.eu/press-release/EP-darbotvark%C4%97je-%E2%80%93-priva%C4%8Dios-saugos-kompanijos


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Ukrainoje, 07-05-17 10:57:
kiekvienas save gerbiantis oligarchas turi asmeninę privačią kariuomenę. Visokie kolomoiskiai ir į juos panašūs, bent keturios kariuomenės tikrai yra. Jos ten ir vadinamos kariuomenėmis, nors iš tiesų jos yra niekas kitas, kaip privačios karinės apsaugos tarnybos, kuriose – tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių buvusių kariškių ar karo meną išmanančių vyrų ir moterų. O Rusija Rytų Ukrainą užėmė, panaudodama žaliuosius žmogeliukus, kurių karinės uniformos – taip pat be skiriamųjų ženklų, suprask, nežinia, kieno jie ir kas jie. Taigi, ir jokios atsakomybės. Kas gali garantuoti, kad jie nepasirodys bet kur kitur? Tam reikia būti pasiruošus visais požiūriais.

Blackwater, 07-05-17 10:45:
JAV yra vienas žinomiausių pavyzdžių pasaulyje, jei kam neaišku, apie ką kalbama. Joje dirba daug buvusių CŽV ir Pentagono pareigūnų. Ši kompanija – tur būt didžiausia privati karinė apsaugos kompanija, jai patikėta saugoti JAV oficialius asmenis (ir ne tik JAV) konfliktų zonose. 2003 m. jai buvo patikėta saugoti ir civilinį administratorių Irake bei JAV ambasadą Irake – didžiausią JAV ambasadą pasaulyje. Tačiau kai 2004 m. Irake buvo apšaudyti ir nukauti keturi šios kompanijos darbuotojai amerikiečiai, apie tai delsta pranešti visuomenei. Kodėl? Tai tik vienas iš daugelio pavyzdžių, kad šių kompanijų veiklai stinga skaidrumo ir atskaitomybės. ES valstybėse narėse – ne ką geriau, o šis verslas plečiasi, nes tai – labai pelningas verslas.

Vidas, 06-05-17 22:46:
Oho, 40000 privačių saugos tarnybų veikia ES ir nėra jų veiklą reglamentuojančių taisyklių! Tai Lietuva galėtų būti pavyzdžiu, kaip susitvarkyti su šiomis tarnybomis.

Raimundas, 06-05-17 21:56:
Sprendžiama labai aktuali problema. Keista, kad iki šiol nieko nebuvo priimta, nebuvo nustatyta jokių taisyklių šioms saugos tarnyboms.
Sėkmės šiame svarbiame darbe Jums p. Laima.

Modestas, 06-05-17 20:02:
Neabejoju, jog tokios "saugos kompanijos" veikia Ukrainoje Rusijos naudai. Jų aiškus reglamentavimas bei nuosekli stebėsena turi būti įgyvendinta kuo skubiau, neaišku kiek ir kokios žalos gali pridaryti. Privačios kompanijos labai greit gali būti nupirktos, papirktos ir t.t., itin blogiems tikslams. Tikrai palaikau ir pritariu tokių kompanijų reglamentavimui. Įdomu kokia situacija Lietuvoje...

Laima Andrikienė Twitter

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

EP narės L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.