Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-04-28 18:18 Paskelbta: 263 d.

Europos Parlamente – Antrasis transatlantinis forumas už vertybes

Gairė: Darbas EP, Konferencijos

Balandžio 27 ir 28 dienomis Europos Parlamente Briuselyje vyko antrasis Transatlantinis įstatymų leidėjų forumas už vertybes, kurio tema – “Asmenybė, šeima, visuomenė: globalūs iššūkiai, globalūs atsakymai.” Į forumą, kurį rėmė Europos Parlamento Europos liaudies partijos frakcija, susirinko per šimtą įstatymų leidėjų, ekspertų, pilietinės visuomenės lyderių iš 30 Europos, JAV, Lotynų Amerikos ir Afrikos valstybių. 

Šio aukšto lygio renginio garbės svečias buvo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kuris  savo kalba įkvėpė forumo dalyvius toliau aktyviai dirbti ir siekti, kad asmenybės, žmogaus orumo ir šeimos vertybės būtų nuolat puoselėjamos ir stiprinamos.

Europos Parlamento narė ir pagrindinė šio forumo organizatorė dr. Laima Andrikienė sveikinimo kalboje pažymėjo, kad “transatlantinis forumas pirmą kartą vyksta Europoje ir Europos Parlamente. Audringame pasaulyje, kuriame mes gyvename šiandien, pilname senų ir naujų iššūkių, kai visi skęstame fake news jūroje, kai mumis manipuliuojama, politikų bendras veikimas yra ypatingai svarbus. Politikų tinklas už vertybes, vienijantis įstatymų leidėjus abiejose Atlanto pusėse, Afrikoje bei kitose pasaulio šalyse, turi būti spiritus movens, stiprinant krikščioniškomis vertybėmis besiremiančią visuomenę”.

Aukščiausiojo lygio susitikime vyko diskusijos dėl santuokos institucijos, šeimos, žmogaus gyvenimo, žmogaus orumo, religijos ir sąžinės laisvės, veikiant tarptautinėse organizacijose. Kaip pažymėjo Politikų tinklo už vertybes pirmininkas, buvęs ilgametis Europos Parlamento narys Jaime Mayor Oreja, “veikiame kontekste, kai visuomenė, kurioje viskas yra nepastovu (“liquid society”), griauna savo pamatus. Kontekstas, pasižymintis intelektiniu silpnumu ir politiniu korektiškumu, iš mūsų reikalauja apgalvotos politikos, kuri deligimuotų klaidatikystę ir išstumtų ją į užribį. Negalime leisti, kad būtume sutrypti naujosios pasaulio tvarkos ar reaktyvaus ekstremizmo. Būtina suformuluoti vertybinį atsaką, pagrįstą Vakarų kultūros, graikų–lotynų ir judėjų–krikščionių paveldu.” 

Pirmoji diena viršūnių susitikime suteikė galimybę politikams, mokslininkams ir pilietinės visuomenės lyderiams pasidalinti savo patirtimi ir įkvepiančiomis politinėmis iniciatyvomis. Antroji diena buvo skirta galimų veiksmų aptarimui ir politinės darbotvarkės plano įgyvendinimo pagrindų sukūrimui.

Forumo metu startavo speciali programa jaunimui, kuris siekia prisiimti atsakomybę už ateitį ir kuris lyderystę suvokia ir priima kaip tarnystę. Šie jauni žmonės įgys unikalios patirties, dirbdami kartu su iškiliausiais pasaulio politiniais ir pilietinės visuomenės lyderiais, ginančiais žmogaus orumą ir dirbančiais bendrajam gėriui.

Politikų tinklas už vertybes ir jį remiančios organizacijos siekia sukurti teisėkūros darbotvarkę ir bendradarbiauti, globaliame politiniame kontekste skatinant bendrąsias vertybes gyvenimo, santuokos, šeimos ir pagrindinių teisių klausimais.

Parengta pagal Europos liaudies partijos grupės Europos Parlamente pranešimą spaudai

Apie forumą skaitykite ir anglų kalba.


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Mantas, 02-05-17 14:47:
Džiugu dėl programos jaunimui. Lyderystė - tarnystė!

Rytis, 01-05-17 22:16:
Diskusiju siomis temomis labai reikia ir labai truksta.

Deividas, 01-05-17 16:28:
Tokie forumai, diskusijos yra labai reikalinga norint darnaus gyvenimo ir efektyvių pokyčių. Dažnai skaitome tik nieko vertingo neturinčius tekstus facebook'e ar žiniasklaidoje. Super.

Modestas, 01-05-17 12:12:
Na jau komplimentai visi išsakyti dėl tikrai svarbaus ir aukšto rango asmenų suvienijančio forumo. Belieka tik pasidžiaugti, jog drąsiai kalbama tokiomis temomis kaip - šeima, santuoka, žmogaus orumas bei religija. Tai tokios temos, kuriomis daug aks bijo kalbėti, nes galima atverti labai dideles galimybes ginčams. Labai gerai, jog buvo sukviesti politikai bei akademinio pasaulio atstovai, nes akademikai dažnai grūmoja pirštu į politikus ir piktinasi, jog jų niekas neklauso ir negirdi. Tokio forumo reikia ir Lietuvoje, dagiau be draudimų nieko neveikiame....

Padėka ir pagarba Jums p. Laima, 01-05-17 09:05:
Sveikinimai Jums p. Laima. Didelį darbą padarėte organizuojant tokio lygio transatlantinį forumą. Be galo aktuali tematika: santuokos institucijos, šeimos, žmogaus orumo, religijos ir sąžinės laisvės.

Aukšto lygio, labai reikšmingas forumas, 01-05-17 08:49:
Labai teisingai pasakyta:"Audringame pasaulyje, kuriame mes gyvename šiandien, pilname senų ir naujų iššūkių, kai visi skęstame fake news jūroje, kai mumis manipuliuojama, politikų bendras veikimas yra ypatingai svarbus. Politikų tinklas už vertybes, vienijantis įstatymų leidėjus abiejose Atlanto pusėse, Afrikoje bei kitose pasaulio šalyse, turi būti spiritus movens, stiprinant krikščioniškomis vertybėmis besiremiančią visuomenę”.

Laima Andrikienė Twitter

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.