Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-03-17 11:33 Paskelbta: 190 d.

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl Pranešimo dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos

Gairė: Kalbos

EP plenarinė sesija
Strasbūras
2017 03 15

Arkties regiono svarba - milžiniška, ją vis labiau suvokia visas pasaulis. Klimato kaita, atsiveriantys nauji navigacijos maršrutai, nauji žvejybos ir gamtos išteklių plotai, didėjanti konkurencija siekiant pasinaudoti Arktimi ir jos gamtos ištekliais daugelį šalių skatina aktyviau veikti šiame regione. Tarp aktyviausių veikėjų šiuo metu dominuoja Rusija ir Kinija, kuri, nors geografiškai neturi prieigos prie Arkties, savo dalyvavimą jos resursų eksploatavime ideologiškai grindžia tuo, kad Arktis ir jos turtai priklauso visai žmonijai, o ne vien toms šalims, kurios priklauso Arkties regionui.

Europos Sąjunga nuo seno turi įsipareigojimų Arktyje: ES valstybės narės dalyvauja Arkties tarybos darbe, ES laukia, kol jai šioje taryboje bus suteiktas stebėtojos statusas.

Labai svarbu, kad Arktis išliktų mažos įtampos regionu ir būtų išvengta šio regiono militarizavimo. Su dideliu susirūpinimu stebime pokyčius regione, kur Rusija steigia karines bazes, įkūrė Arkties karinę apygardą.

Europos Komisijos komunikate trūko dėmesio saugumo Arktyje aspektams, gerai, kad Globalioje strategijoje į tai atkreiptas dėmesys.

Mes, Europos Sąjunga, turime skirti gerokai daugiau dėmesio ir resursų Arkties politikai įgyvendinti. Europos Sąjungai neabejotinai reikia labiau integruotos, visa apimančios Arkties politikos. Mums reikia išsamios ES įsipareigojimų Arktyje strategijos ir konkrečių veiksmų plano. Ne mažiau svarbu, kad ES institucijos ir ES valstybės narės glaudžiau bendradarbiautų Arkties klausimais. 

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Tomas, 19-03-17 18:41:
Klimato kaita sparti ir greitai suteikianti sąlygas įsitvirtinti. Nauda tikrai nediskutuotina - nafta, dujos, žvejybos plotai ir t.t. Jeigu Rusija dislokuoja savo karines bazes, Kinija puikiai su ja bendradarbiauja, tai kokie realūs šansai ES veikti Arktyje?

Deividas, 19-03-17 18:13:
Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti kokia konkreti nauda ES iš arkties? Na Rusija steigia karines bazes, o mes ko ten? Oponuosime karine technika? Verslas? Nelabai aišku...

Modestas, 19-03-17 12:40:
Sutinku su žemiau esančiais komentarais, jog Lietuvoje šiek tiek mąstoma siaurokai ir trūksta globalesnio požiūrio. Apie Arktį man taip pat nauja informacija, kurią skaičiau "Europos Laiku" žurnale. Žiniasklaidoje didelė spraga su informacija....

Vidas, 19-03-17 11:19:
Nieko Lietuvoje iki šiol nebuvau girdėjusi apie Arktį. Su didžiausiu malonumu apie Arktį skaičiau Jūsų žurnale "Europos laiku". Kada baigs lietuvaičiai gyventi vien tik pletkeliais apie viens kitą ir pradės plačiau, globaliau žvelgti į pasaulį.

Kas bendro tarp Lietuvos ir Arkties, 19-03-17 11:05:
Labai geri straipsniai šia tema yra žurnale "Europos laiku". Man atrodo, kad Lietuva dar nėra suvokusi turinti interesų Arktyje, jos valdžiai tai atrodo esą toli ir mes "ne prie ko"... O lenkai atviru tekstu sako: "Ar Lenkija turi interesų Arktyje? – Taip, turi". (Anna Fotyga, Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkė, buvusi Lenkijos užsienio reikalų ministrė)

Laima Andrikienė Twitter

Bernardinai.lt QUO VADIS, EUROPA? Keturi klausimai Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei. 2017 09 22

Gruzijos 1TV: Reportažai iš EP apie rekomendacijas dėl Rytų partnerystės politikos.
 L. Andrikienė. 2017 09 18

L. Andrikienės sveikinimas Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazijai. 2017 09 15

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie padėtį Venesueloje. 2017 09 12

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie Turkijos ir Europos Sąjungos santykius. 2017 09 12

L. Andrikienė: Ko tikiuosi iš EK pirmininko J.-C. Juncker'io metinio pranešimo, 2017 09 09

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje apie Europos darnaus vystymosi fondą,
2017 07 05

Laima Andrikienė apie Estijos pirmininkavimą ES Tarybai radijo stoties FM99 laidoje, 2017 07 05

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie ES ir Kubos santykius. 2017 07 04

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie ES strategiją dėl Sirijos. 2017 05 16

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje.
2017 05 16

Laima Andrikienė apie ES-Rusijos santykius. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie ES vienybę. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie Brexit'ą. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie Kinijos Šilko kelio – Ekonominio diržo strategiją. LETA, 2017 04 04

L. Andrikienė apie antrąjį Transatlantinį forumą už vertybes. Briuselis, 2017 04 12 

Lietuvos balsas Europoje. Laima Andrikienė – Žinių radijo laidoje "Lyderio dilema". 2017 04 18
 

15min.lt video konferencijoje – Laima Andrikienė. 2017 03 20
 

15min.lt video konferencijoje – EP narė Laima Andrikienė. 2017 02 17
 

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.