Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-03-17 11:33 Paskelbta: 306 d.

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl Pranešimo dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos

Gairė: Kalbos

EP plenarinė sesija
Strasbūras
2017 03 15

Arkties regiono svarba - milžiniška, ją vis labiau suvokia visas pasaulis. Klimato kaita, atsiveriantys nauji navigacijos maršrutai, nauji žvejybos ir gamtos išteklių plotai, didėjanti konkurencija siekiant pasinaudoti Arktimi ir jos gamtos ištekliais daugelį šalių skatina aktyviau veikti šiame regione. Tarp aktyviausių veikėjų šiuo metu dominuoja Rusija ir Kinija, kuri, nors geografiškai neturi prieigos prie Arkties, savo dalyvavimą jos resursų eksploatavime ideologiškai grindžia tuo, kad Arktis ir jos turtai priklauso visai žmonijai, o ne vien toms šalims, kurios priklauso Arkties regionui.

Europos Sąjunga nuo seno turi įsipareigojimų Arktyje: ES valstybės narės dalyvauja Arkties tarybos darbe, ES laukia, kol jai šioje taryboje bus suteiktas stebėtojos statusas.

Labai svarbu, kad Arktis išliktų mažos įtampos regionu ir būtų išvengta šio regiono militarizavimo. Su dideliu susirūpinimu stebime pokyčius regione, kur Rusija steigia karines bazes, įkūrė Arkties karinę apygardą.

Europos Komisijos komunikate trūko dėmesio saugumo Arktyje aspektams, gerai, kad Globalioje strategijoje į tai atkreiptas dėmesys.

Mes, Europos Sąjunga, turime skirti gerokai daugiau dėmesio ir resursų Arkties politikai įgyvendinti. Europos Sąjungai neabejotinai reikia labiau integruotos, visa apimančios Arkties politikos. Mums reikia išsamios ES įsipareigojimų Arktyje strategijos ir konkrečių veiksmų plano. Ne mažiau svarbu, kad ES institucijos ir ES valstybės narės glaudžiau bendradarbiautų Arkties klausimais. 

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Tomas, 19-03-17 18:41:
Klimato kaita sparti ir greitai suteikianti sąlygas įsitvirtinti. Nauda tikrai nediskutuotina - nafta, dujos, žvejybos plotai ir t.t. Jeigu Rusija dislokuoja savo karines bazes, Kinija puikiai su ja bendradarbiauja, tai kokie realūs šansai ES veikti Arktyje?

Deividas, 19-03-17 18:13:
Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti kokia konkreti nauda ES iš arkties? Na Rusija steigia karines bazes, o mes ko ten? Oponuosime karine technika? Verslas? Nelabai aišku...

Modestas, 19-03-17 12:40:
Sutinku su žemiau esančiais komentarais, jog Lietuvoje šiek tiek mąstoma siaurokai ir trūksta globalesnio požiūrio. Apie Arktį man taip pat nauja informacija, kurią skaičiau "Europos Laiku" žurnale. Žiniasklaidoje didelė spraga su informacija....

Vidas, 19-03-17 11:19:
Nieko Lietuvoje iki šiol nebuvau girdėjusi apie Arktį. Su didžiausiu malonumu apie Arktį skaičiau Jūsų žurnale "Europos laiku". Kada baigs lietuvaičiai gyventi vien tik pletkeliais apie viens kitą ir pradės plačiau, globaliau žvelgti į pasaulį.

Kas bendro tarp Lietuvos ir Arkties, 19-03-17 11:05:
Labai geri straipsniai šia tema yra žurnale "Europos laiku". Man atrodo, kad Lietuva dar nėra suvokusi turinti interesų Arktyje, jos valdžiai tai atrodo esą toli ir mes "ne prie ko"... O lenkai atviru tekstu sako: "Ar Lenkija turi interesų Arktyje? – Taip, turi". (Anna Fotyga, Europos Parlamento Saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkė, buvusi Lenkijos užsienio reikalų ministrė)

Laima Andrikienė Twitter

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.