Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-03-17 11:30 Paskelbta: 191 d.

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl Pranešimo dėl Bendrosios saugumo ir gynybos politikos konstitucinio, teisinio ir institucinio poveikio. Lisabonos sutarties teikiamos galimybės

Gairė: Kalbos

EP plenarinė sesija
Strasbūras
2017 03 15
 

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms Michael Gahler ir Esteban Gonzalez Pons už puikiai parengtą pranešimą.

Tema - ypatingai svarbi, nes sparčiai blogėjančio saugumo sąlygomis kaip niekada būtina įgyvendinti bendrosios saugumo ir gynybos politikos tikslus. Visų pirmiausia - sustiprinti ES operacinį pajėgumą, kad reikalui esant ES galėtų imtis realių veiksmų, užtikrinant taiką ir užkertant kelią ginkluotiems konfliktams.

Akivaizdu: Europos Sąjungai, jos teritorijai ir piliečiams kylančios saugumo ir gynybos grėsmės yra bendros, ir viena valstybė narė atskirai jų įveikti negali. Todėl Europos Sąjunga turi nedelsdama kurti vieningą ir veiksmingą gynybos sistemą, kuri, deja, iki šiol nebuvo sukurta. Tai niekaip nepakenks nacionaliniam suverenumui, nes šią politiką vykdo valstybės narės, jos yra politikos subjektai.

Mums būtinas aiškumas transatlantiniuose santykiuose, kurio šiuo metu trūksta. Būtent šiame kontekste būtina iš naujo subalansuoti ir išplėsti strateginę ES ir NATO partnerystę, siekiant užtikrinti suderinamumą, vystyti bendrus pajėgumus, išvengti veiksmų ir struktūrų dubliavimo.

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Deividas, 19-03-17 18:15:
Vokietija niekakaip nesugeba skirti krašto apsaugai 2 % tai iš kur tokios galimybės mums? Puikiai žinome Vokietijos ir Lietuvos skirtingas situacijas...

Modestas, 19-03-17 12:45:
Labai jautrus gynybos klausimas žvelgiant į JAV Prezidento politiką. Aiškiai vizualiai pamatėme jo požiūrį į ES susitikime su A. Merkel, jeigu mes nesugebėsime tinkamai finansuoti savo krašto apsaugos, vieną dieną tai gali labai skaudžiai atsiliepti...

Vida, 19-03-17 11:26:
Iš tiesų labai svarbus klausimas - Saugumas. Labai norėtųsi palinkėti, kad ES vieną kartą susitvarkytų su Rusijos skleidžiama propaganda, keliama grėsme, jos vykdomomis kibernetinėmis atakomis

Laima Andrikienė Twitter

Bernardinai.lt QUO VADIS, EUROPA? Keturi klausimai Europos Parlamento narei Laimai Andrikienei. 2017 09 22

Gruzijos 1TV: Reportažai iš EP apie rekomendacijas dėl Rytų partnerystės politikos.
 L. Andrikienė. 2017 09 18

L. Andrikienės sveikinimas Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" gimnazijai. 2017 09 15

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

L. Andrikienė - Apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą dėl ES padėties. 2017 09 13

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie padėtį Venesueloje. 2017 09 12

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie Turkijos ir Europos Sąjungos santykius. 2017 09 12

L. Andrikienė: Ko tikiuosi iš EK pirmininko J.-C. Juncker'io metinio pranešimo, 2017 09 09

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.