Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-03-17 11:30 Paskelbta: 131 d.

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl Pranešimo dėl Bendrosios saugumo ir gynybos politikos konstitucinio, teisinio ir institucinio poveikio. Lisabonos sutarties teikiamos galimybės

Gairė: Kalbos

EP plenarinė sesija
Strasbūras
2017 03 15
 

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms Michael Gahler ir Esteban Gonzalez Pons už puikiai parengtą pranešimą.

Tema - ypatingai svarbi, nes sparčiai blogėjančio saugumo sąlygomis kaip niekada būtina įgyvendinti bendrosios saugumo ir gynybos politikos tikslus. Visų pirmiausia - sustiprinti ES operacinį pajėgumą, kad reikalui esant ES galėtų imtis realių veiksmų, užtikrinant taiką ir užkertant kelią ginkluotiems konfliktams.

Akivaizdu: Europos Sąjungai, jos teritorijai ir piliečiams kylančios saugumo ir gynybos grėsmės yra bendros, ir viena valstybė narė atskirai jų įveikti negali. Todėl Europos Sąjunga turi nedelsdama kurti vieningą ir veiksmingą gynybos sistemą, kuri, deja, iki šiol nebuvo sukurta. Tai niekaip nepakenks nacionaliniam suverenumui, nes šią politiką vykdo valstybės narės, jos yra politikos subjektai.

Mums būtinas aiškumas transatlantiniuose santykiuose, kurio šiuo metu trūksta. Būtent šiame kontekste būtina iš naujo subalansuoti ir išplėsti strateginę ES ir NATO partnerystę, siekiant užtikrinti suderinamumą, vystyti bendrus pajėgumus, išvengti veiksmų ir struktūrų dubliavimo.

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Deividas, 19-03-17 18:15:
Vokietija niekakaip nesugeba skirti krašto apsaugai 2 % tai iš kur tokios galimybės mums? Puikiai žinome Vokietijos ir Lietuvos skirtingas situacijas...

Modestas, 19-03-17 12:45:
Labai jautrus gynybos klausimas žvelgiant į JAV Prezidento politiką. Aiškiai vizualiai pamatėme jo požiūrį į ES susitikime su A. Merkel, jeigu mes nesugebėsime tinkamai finansuoti savo krašto apsaugos, vieną dieną tai gali labai skaudžiai atsiliepti...

Vida, 19-03-17 11:26:
Iš tiesų labai svarbus klausimas - Saugumas. Labai norėtųsi palinkėti, kad ES vieną kartą susitvarkytų su Rusijos skleidžiama propaganda, keliama grėsme, jos vykdomomis kibernetinėmis atakomis

Laima Andrikienė Twitter

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje apie Europos darnaus vystymosi fondą,
2017 07 05

Laima Andrikienė apie Estijos pirmininkavimą ES Tarybai radijo stoties FM99 laidoje, 2017 07 05

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie ES ir Kubos santykius. 2017 07 04

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba apie ES strategiją dėl Sirijos. 2017 05 16

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl krikščionių persekiojimo pasaulyje.
2017 05 16

Laima Andrikienė apie ES-Rusijos santykius. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie ES vienybę. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie Brexit'ą. LETA, 2017 04 04

Laima Andrikienė apie Kinijos Šilko kelio – Ekonominio diržo strategiją. LETA, 2017 04 04

L. Andrikienė apie antrąjį Transatlantinį forumą už vertybes. Briuselis, 2017 04 12 

Lietuvos balsas Europoje. Laima Andrikienė – Žinių radijo laidoje "Lyderio dilema". 2017 04 18
 

15min.lt video konferencijoje – Laima Andrikienė. 2017 03 20
 

15min.lt video konferencijoje – EP narė Laima Andrikienė. 2017 02 17
 

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.