Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-03-17 11:30 Paskelbta: 308 d.

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl Pranešimo dėl Bendrosios saugumo ir gynybos politikos konstitucinio, teisinio ir institucinio poveikio. Lisabonos sutarties teikiamos galimybės

Gairė: Kalbos

EP plenarinė sesija
Strasbūras
2017 03 15
 

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms Michael Gahler ir Esteban Gonzalez Pons už puikiai parengtą pranešimą.

Tema - ypatingai svarbi, nes sparčiai blogėjančio saugumo sąlygomis kaip niekada būtina įgyvendinti bendrosios saugumo ir gynybos politikos tikslus. Visų pirmiausia - sustiprinti ES operacinį pajėgumą, kad reikalui esant ES galėtų imtis realių veiksmų, užtikrinant taiką ir užkertant kelią ginkluotiems konfliktams.

Akivaizdu: Europos Sąjungai, jos teritorijai ir piliečiams kylančios saugumo ir gynybos grėsmės yra bendros, ir viena valstybė narė atskirai jų įveikti negali. Todėl Europos Sąjunga turi nedelsdama kurti vieningą ir veiksmingą gynybos sistemą, kuri, deja, iki šiol nebuvo sukurta. Tai niekaip nepakenks nacionaliniam suverenumui, nes šią politiką vykdo valstybės narės, jos yra politikos subjektai.

Mums būtinas aiškumas transatlantiniuose santykiuose, kurio šiuo metu trūksta. Būtent šiame kontekste būtina iš naujo subalansuoti ir išplėsti strateginę ES ir NATO partnerystę, siekiant užtikrinti suderinamumą, vystyti bendrus pajėgumus, išvengti veiksmų ir struktūrų dubliavimo.

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Deividas, 19-03-17 18:15:
Vokietija niekakaip nesugeba skirti krašto apsaugai 2 % tai iš kur tokios galimybės mums? Puikiai žinome Vokietijos ir Lietuvos skirtingas situacijas...

Modestas, 19-03-17 12:45:
Labai jautrus gynybos klausimas žvelgiant į JAV Prezidento politiką. Aiškiai vizualiai pamatėme jo požiūrį į ES susitikime su A. Merkel, jeigu mes nesugebėsime tinkamai finansuoti savo krašto apsaugos, vieną dieną tai gali labai skaudžiai atsiliepti...

Vida, 19-03-17 11:26:
Iš tiesų labai svarbus klausimas - Saugumas. Labai norėtųsi palinkėti, kad ES vieną kartą susitvarkytų su Rusijos skleidžiama propaganda, keliama grėsme, jos vykdomomis kibernetinėmis atakomis

Laima Andrikienė Twitter

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

EP narės L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

EP narės L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.