Aller au contenu principal

Šv. Jokūbo kelio Jaunųjų ambasadorių estafetė 2019

|   Šv. Jokūbo keliai

SKIRIAMA LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE 15-OSIOMS METINĖMS

 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO VADO GENEROLO JONO ŽEMAIČIO – VYTAUTO ATMINIMUI

2019 M. GEGUŽĖS 1 – BIRŽELIO 15 D.

Šiuo pranešimu skelbiame apie naują Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetę ir visus jaunus žmones – vyresniųjų klasių mokinius ir gimnazistus, kolegijų ir universitetų studentus, dirbantį ir nedirbantį jaunimą iki 35 metų am-žiaus – kviečiame jungtis į šią jaunimo akciją ir tapti Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje ambasadoriais.

Šiais metais estafetė vyks jau ketvirtus metus iš eilės, ji startuos gegu-žės 1-ąją ir finišuos birželio 15 dieną. Jau tradicine tapusi jaunimo akcija, apimanti daugelį Lietuvos savivaldybių, šiais metais skiriama Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15-osioms metinėms pažymėti ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vado generolo Jono Žemaičio – Vytauto atminimui.

Kaip ir praėjusiais metais, estafetę organizuoja Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija, estafetės rėmėja – Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, globėja – Kovo 11-osios Akto signatarė, Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė.

Šiais metais į estafetę visų pirmiausia kviečiami jungtis Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono, Trakų, Varėnos, Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono, Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono, taip pat Joniškio, Šilutės, Plungės, Marijampolės, Kalvarijos, Kelmės, Kretingos, Telšių, Kaišiadorių, Raseinių, Anykščių, Jurbarko, Lazdijų, Mažeikių ir Molėtų savivaldybėse gyvenantis ir besimokantis jaunimas, jų mokytojai, dėstytojai, moksleivių tėvai.

Į estafetę kviečiame jungtis ir čia nepaminėtų savivaldybių gimnazijas, pagrindines mokyklas, profesinio mokymo centrus, kolegijas, universitetus, visus jaunus žmones, dirbančius ir nedirbančius, mylinčius savo Tėvynę ir norinčius ją geriau pažinti ir suprasti, tikruosius 21 a. europiečius, kurie remia vie-ningos Europos idėją, stiprios Lietuvos stiprioje Europos Sąjungoje tikslą.

Šios jaunimo akcijos tikslas – atrasti Šv. Jokūbo kelius savoje ir kaimyni-nėse savivaldybėse, aplankyti keliuose esančias šventoves, kultūros paveldo, istorijos objektus. Kiekvienas estafetės dalyvis, įveikęs bent vieną etapą, gaus Šv. Jokūbo kelio ambasadoriaus sertifikatą.

Jaunieji ambasadoriai estafetėje dalyvaus organizuotai, lydimi mokytojų ir Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos narių. Keliuose juos atpažinsite pagal Šv. Jokūbo kelio – Camino de Santiago – arba Šv. apaštalo Jokūbo ženklus ant žygio dalyvių marškinėlių, kepurėlių, vėliavėlių. Estafetės etapui įveikti pakaks pusdienio, atstumas, kurį teks įveikti kiekvienam žygio dalyviui, neviršys 40 kilometrų.

Kviečiame šiame pranešime paminėtų savivaldybių teritorijoje esančių gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų bendruomenes, universitetų ir kolegijų studentus ir jų asociacijų atstovus, visus jaunus žmones, kurie norėtų tapti Šv. Jokūbo kelio ambasadoriais ir dalyvauti estafetėje, organizaciniais klausimais (starto ir finišo konkrečioje savivaldybėje vieta ir laikas, logistikos klausimai, atsakingi asmenys ir kt.) kreiptis į Šv. Jokūbo kelio draugų asociaciją, Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją bei kontaktinius asmenis Jūsų mieste ar rajone.

Daugiau informacijos:

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija Lietuvoje:
Dainius Varnas d.varnas@hotmail.com
Valdas Kilpys valdas.kilpys@gmail.com
Birutė Nenortaitė jokuboasociacija@gmail.com

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija:
Žygimantas Gudišauskas info@sjw.lt

Kontaktiniai asmenys miestų ir rajonų savivaldybėse, kuriose skelbiama jaunimo akcija:
Alytaus mieste ir rajone – Povilas Labukas povilaslabukas@gmail.com
Šilutėje ir Šilalėje – Sandra Tamašauskienė sandra.tamasauskiene@gmail.com
Klaipėdoje, Kretingoje, Plungėje – Arūnas Barbšys arunas.barbsys@gmail.com
Varėnoje ir Druskininkuose – Jeronimas Karašauskas jeronimas.karasauskas@gmail.com
Kauno mieste ir rajone – Birutė Nenortaitė bnenortaite@gmail.com
Mažeikiuose – Valdas Kilpys valdas.kilpys@gmail.com
Molėtuose ir Utenoje – Aidonas Užubalis aidonas.uzubalis@gmail.com

Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės biuras Vilniuje:
Gediminas Jakubauskas jakubauskas.ep@gmail.com, tel. 8 5 269 0060