Autobiografija

Aš, Laima Liucija Andrikienė (mergautinė pavardė – Galdikaitė) gimiau 1958 m. sausio 1 d. Druskininkuose tarnautojų (tremtinių) šeimoje. 1964-1975 m. mokiausi Druskininkų 1-oje vidurinėje mokykloje, 1966-1973 m. – Druskininkų septynmetėje muzikos mokykloje (fortepijono klasė). Vidurinę mokyklą baigiau 1975 m. ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti ekonominę kibernetiką. 1980 m. baigiau Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą, įgydama ekonomistės-matematikės kvalifikaciją, ir pagal paskyrimą pradėjau dirbti Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto (LŽŪEMTI) Skaičiavimo centre inžiniere (1980-1982). 1982-1989 m. dirbau šiame institute moksline bendradarbe, vyr. moksline bendradarbe. 1986 m. apgyniau ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją, 1988-1989 m. stažavau D. Britanijos Mančesterio universitete. 1994 m. Lietuvos Mokslo tarybos buvau nostrifikuota, suteikiant socialinių mokslų daktarės laipsnį.

 

Nuo 1989 rugsėjo iki 1990 m. kovo mėn. dirbau Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojos padėjėja. 1990-1992 m. – LR Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė, Užsienio reikalų komiteto narė, Finansų ir biudžeto komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė; 1992-1996 m. – LR Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė, Parlamentinės Lietuvos ir D. Britanijos grupės pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos narė Tarpparlamentinėje sąjungoje (IPU); 1996-2000 m. – LR Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, komiteto vicepirmininkė (2000), 1998-2000 m.  – Lietuvos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė, Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė, 1996-1998 m. – LR pramonės ir prekybos ministrė, Europos reikalų ministrė.

 

1994 m. stažavau JAV Informacijos agentūros programoje saugumo ir gynybos klausimais Vašingtone, JAV, o 1996 m. – JAV Džordžtauno universiteto Užsienio tarnybos mokykloje (School of Foreign Service, Georgetown University).

 

2001-2003 m. – UAB „Laitenis” valdybos pirmininkė. Nuo 2002 m. – Lietuvos teisės universiteto (LTU) Politologijos katedros docentė; 2002-2003 m. – LTU Europos Sąjungos politikos ir valdymo instituto direktorė, 2003-2004 m. – LTU Valstybinio valdymo fakulteto dekanė.

 

2004 liepos mėn. – 2009 m. liepos mėn. – Europos Parlamento narė; EP Europos liaudies partijos - Europos demokratų (ELP-ED) politinės grupės narė; EP Biudžeto komiteto narė, EP Užsienio reikalų komiteto pavaduojanti narė; ES-Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto narė; ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pavaduojanti narė; EP delegacijos ryšiams su Baltarusija pavaduojanti narė; EP Laikinojo komiteto klimato pokyčiams tirti pavaduojanti narė (nuo 2007 m.); EP Žmogaus teisių pakomitečio narė; Europos liaudies partijos – Europos demokratų politinės grupės spykerė žmogaus teisių klausimais (nuo 2007 m.), ELP-ED politinės grupės biuro narė (nuo 2007 m.).

 

2009 m. birželį buvau perrinkta Europos Parlamento nare antrajai kadencijai ir nuo 2009 m. liepos mėnesio esu Europos Parlamento narė, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) politinės grupės (frakcijos) narė, EP Tarptautinės prekybos ir Užsienio reikalų komitetų bei Žmogaus teisių pakomitečio narė. EuroLat ir EuroNest parlamentinių asamblėjų narė, pastarosios asamblėjos Socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komiteto ko-pirmininkė. 

 

Esu apdovanota Prancūzijos Respublikos Nacionaliniu Didžiojo karininko Nuopelnų ordinu (1997), Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medaliu (2000), Baltijos Asamblėjos medaliu (2003) ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2004).

 

2007 m. sausio mėn. Kingstono universitetas (Jungtinė Karalystė) man suteikė Garbės daktarės vardą (Honoris Causa) verslo administravimo srityje už indėlį plėtojant naująją Europos žinių visuomenę.

 

2008 m. gruodžio mėn. Lietuvos pramonininkų konfederacija mane apdovanojo Garbės aukso ženklu už aktyvų ir produktyvų darbą Europos Parlamente, pramonės ir verslo plėtros skatinimą, Lietuvos pramonės ir verslo interesų gynimą ES institucijose ir paramą verslui.

 

2013 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais buvau apdovanota Atminimo ženklu. 

 

Sūnus Šarūnas Andrikis (g. 1983 m.) – Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė) absolventas.

 

Esu daugiau nei 50 publikacijų lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis ekonomikos, politikos, privatizavimo, ekonominės reformos, saugumo, žmogaus teisių, žemės ūkio ekonomikos, lobistinės veiklos klausimais autorė. 

 

Esu mokslinės monografijos „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos" mokslinė redaktorė, sudarytoja ir bendraautorė (Vilnius, 2002). 

Esu knygos „Vertybės ir politika (Tarptautinės konferencijos medžiaga)" sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2008). 

Esu trilogijos „Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..." (I dalis – „Signatarė", II dalis – „Ministrė", III dalis – „Europarlamentarė") sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2008-2010). 

Esu knygos „Šv. Jokūbo kelio šviesa" / "The Light of St James Way" sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2012). 

 

Moku lietuvių (gimtoji), anglų ir rusų kalbas; patenkinamai – ispanų, silpnai - prancūzų kalbas. 

 

 

Laima Liucija Andrikienė 

Vilnius, 2014 m. sausio 3 d.