Skip to main content

Šiandien Marijampolėje šventiškai paminėjome LPKTS Marijampolės filialo 30-metį

|   Susitikimai

Šv. Mišiomis už išėjusiuosius pradėję jubiliejaus minėjimą, po jų marijampoliečiai susirinko teatro salėje, kur skambėjo gražiausios tremtinių dainos, už nuopelnus padėkos raštais ir žymenimis pagerbti aktyviausieji nariai, skyriaus pirmininkė Birutė Kažemėkaitė priminė atliktus darbus, įamžinant partizanų atminimą, jų kovos ir žūties vietas.

Šaulių sąjungos Marijampolės padalinio vyrai ir jaunimas savo dalyvavimu papuošė minėjimą – ačiū jiems.

Finalinis minėjimo akordas – spektaklis "Laisvės išėję" – abejingų nepaliko. O ir negalėjo būti kitaip, nes toji atmintis dar gyva. Ačiū Kazlų Rūdos mėgėjų teatrui "Žalvarnis" ir moterų vokaliniam ansambliui "Medeinė" už jaudinantį reginį, širdį virpinančias dainas.

AČIŪ Birute, Edvardas Strončikas, Virginija Samuolienė, Jonas Cimbolaitis ir visiems dalyvavusiems už bendrystę ir šilumą.