Skip to main content

Naują EUROPOS LAIKU numerį jau galite skaityti interneto svetainėje

|   Europos laiku

Mūsų interneto svetainėje jau galite skaityti naują EP narės L.Andrikienės biuro leidžiamą laikraštį EUROPOS LAIKU, jo penktąjį numerį. 
Visą kitą savaitę laikraštis bus platinamas Lietuvoje. 

Penktasis EUROPOS LAIKU numeris turi ir specialų priedą, kurį galima rasti tik mūsų interneto svetainėje. Kviečiame skaityti!